Vilka självförsvar och skydd är tillåtna i Sverige?

År 2021 anmäldes sammanlagt över 80 000 fall av misshandel i Sverige. Den totala siffran är dock ännu högre. Uppgifter från den Nationella trygghetsundersökningen visar nämligen på att närmare tre procent av svenska medborgare mellan 16-84 år utsattes för någon form av misshandel år 2020. Det är mycket höga siffror och den långsiktiga trenden pekar tyvärr uppåt.

Höga siffror för misshandel och överfall är mycket problematiska. Förutom lidandet för de personer som faktiskt drabbas bidrar utvecklingen också till en upplevd otrygghet bland många fler personer.

En upplevd otrygghet kan påverka mycket i vardagen och risken finns att ett mycket stort antal människor känner sig begränsade i sina liv. Det kan till exempel handla om att man undviker vissa platser och att man drar sig för att gå ut efter att solen har gått ner.

Nödvärnsrätten är grundregeln för självförsvar

I Sverige har vi nödvärnsrätt, vilket egentligen handlar om självförsvar. Vad det i grunden handlar om är att vi i en brottssituation får försvara oss med det vi kan med våra kroppar.

Vi får till exempel slå, sparka, bitas och på andra sätt försöka avvärja överfall och försök till misshandel. Vi får också ta till föremål och tillhyggen för att på olika sätt mota bort en angripare. Ett typexempel är paraplyer, ett annat är bilnycklar.

Nödvärnsrätten är dock inte absolut och det går att överträda denna rätt om motståndet inte längre kan betraktas som självförsvar. Det krävs dock ett mycket oproportionerligt motstånd för att nödvärnsrätten ska sättas ur spel.

Får man då försvara sig med vapen av olika slag? Får man försvara sig exempelvis med knivar? Får man använda elpistoler? Vilka självförsvar och skydd är egentligen tillåtna i Sverige idag?

Du får försvara dig med försvarssprayer och naturliga vapen

Knivar och andra stickvapen är olagliga att bära på allmän plats. De blir därmed automatiskt också olagliga att försvara sig med. Detsamma gäller för så kallad pepparspray och tårgas. Det krävs tillstånd från polisen för att få använda pepparspray och tårgas.

Elpistoler är ett annat vapen som ofta nämns i samband med självförsvar. Inte heller elpistoler är tillåtna att använda av privatpersoner i Sverige. Det är endast polisen som får använda den här typen av självförsvar och det är faktiskt bara helt nyligen som polisen har börjat använda elpistoler.

Pepparspray är en spray som rent faktiskt innehåller just peppar-extrakt. När ämnet kommer in i ögonen uppstår en enorm sveda vilket lamslår angriparen. Med pepparspray finns risken för skador på ögonen. Det är anledningen till att denna spray är förbjuden för privatpersoner att använda.

Det finns emellertid försvarssprayer som har ett annat innehåll. Många produkter bygger på en blandning av mentol, ättika eller något annat irriterande ämne som är utblandat med alkohol. När en sådan blandning träffar ögonen uppstår sveda och smärta men några skador på ögonen finns inte.

Vad är då de naturliga vapen som rubriken hintar om? Det handlar om naturliga vapen i form av föremål som du bär på kroppen. Några typexempel är väska och paraply. Bilnycklar som du fattar i en knuten hand är ett annat exempel. Klassiska överfallslarm som ger ifrån sig mycket höga ljud är ett tredje.