Pepparspray – det här gäller

Pepparspray är en skyddsprodukt som mycket effektivt kan avvärja angrepp av olika slag. Effekten av sprayen blir nämligen att angriparen får en enorm sveda och smärta i ögonen. Smärtan och den nedsatta synen verkar lamslående och chansen att avvärja angrepp ökar.

Den här typen av försvarsspray är extremt effektiv. Styrkan i ämnet som ger svedan och smärtan kan emellertid också ge skador på synen. Av den anledningen räknas pepparspray som ett tillståndspliktigt vapen.

pepparspray

Så här fungerar pepparspray

En flaska pepparspray består av en avlång cylinder med utlopp för en koncentrerad stråle längst upp. Innehållet skjuts ut när man trycker på en knapp. Längden på strålen kan vara allt mellan en meter och fyra meter.

Innehållet i cylindern består av alkohol och den aktiva substansen capsaicin. Det är samma ämne som ger chilin sin heta smak. Vanligtvis är styrkan i pepparspray över två miljoner Scoville, vilket är en extremt hög siffra. Innehållet av capsaicin är alltså mycket koncentrerat.

När ämnet från pepparsprayen kommer in i ögat uppstår en omedelbar sveda och smärta. Den som drabbas blir fullständigt lamslagen och kan inte fokusera på mycket annat än smärtan. Tårproduktionen som automatiskt följer gör synen grumlig och ofta blir det mycket svårt att ens öppna ögonen.

På både kort och lite längre sikt finns också en liten risk för fortsatta problem med synen. Det finns också andra exempel på hälsoproblem. Till exempel kan personer som har astma eller andra sjukdomar i luftrören få komplikationer. Dessutom finns exempel på personer som har fått hjärtproblem efter att ha utsatts för pepparspray.

Det krävs vapenlicens för att inneha pepparspray

En definition av vapen är att det är föremål som kan vara farliga för människors hälsa (och liv!). På grund av att pepparspray är så kraftfullt regleras det som ett vapen på samma sätt som knivar och skjutvapen är vapen.

I Sverige krävs licens för att man ska kunna inneha ett vapen och detta betyder att det krävs vapenlicens för innehav av pepparspray. För att få inneha denna typ av försvarsspray krävs att man får tillstånd av Polisen. Sannolikheten för att man ska få ett sådant tillstånd beviljat är mycket liten. 

Ingen vapenlicens för andra försvarssprayer

Om nu pepparspray är olagligt, hur kommer det sig att det finns en lång rad självförsvarssprayer att köpa både online och i verkliga världen? Det beror på att dessa produkter inte innehåller pepparextrakt (capsaicin).

Försvarsspray eller självförsvarsspray är benämningen på de produkter som efterliknar pepparspray men som inte alls har samma innehåll. Dessa sprayer är inte att betrakta som vapen och är därför licensfria. De går att köpa både i handeln på stan och i e-handeln.

Innehållet i lagliga försvarssprayer bygger vanligtvis kring alkohol, ättika eller aceton. Dessa ämnen irriterar ögonen i sig och dessutom ingår ofta mentol eller pepparmint för att förstärka effekten. Möjligheten att avvärja en angripare med hjälp av självförsvarssprayer är normalt mycket god.

Inte sällan är denna typ av spray också färgad i exempelvis rött eller blått. Syftet med det är naturligtvis att ”märka ut” en angripare för enklare identifiering. Färgen är vanligen mycket svår att tvätta bort.

Ett alternativ eller komplement till spray är ett överfallslarm.